• Opening hours Mon - Fri 6.00 - 18.00
  • Car wash Orebitská 99,
    280 02 Kolín
Dear business partners, we inform you that our cleaning station will move to this address from 9.9.2019: Orebitská 99, Kolín IV, 28002 GPS: 50.016 946, 15.209 582 The cleaning station in Nupaky will be open until 30.8.2019. Thank you very much
  1. Documents and certificates
  2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Předmětem projektu jsou energetické úspory ve společnosti AQUA TRUCK spol. s r.o. V rámci projektu dojde k zateplení objektu, výměnu části výplní, výměnu osvětlení a změnu vytápení v provoze žadatele.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 23092/19/61400 vydané dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) si můžete stáhnout zde.